KONČNI REZULTATI - DP FC 2014

OBVESTILO!

Glede na to, da so na podlagi pravilnika izčrpane vse možnosti v primeru popolnoma enakega razultata večih ekip, je UO ZGD sprejel sklep, da se v tem primeru upošteva povprečen čas vseh tekem izenačenih ekip.